دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، زمستان 1399، صفحه 7-167 
1. شناسایی سناریوهای آینده تأمین امنیت رویدادهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 7-35

10.22034/dfsr.2021.141699.1443

مرتضی شعاعی؛ غلامرضا مرادی سیاسر؛ شیوا آزاد فدا؛ احد رضایان قیه باشی


6. مطالعه‌ی علم‌سنجی تولیدات پژوهشی در حوزه‌ی آینده‌نگاری راهبردی

صفحه 143-167

10.22034/dfsr.2021.520571.1447

محمود بیرانوند؛ ابوذر سیفی کلستان؛ محمدرحیم عیوضی