دوره و شماره: دوره 4، شماره 14، پاییز 1398، صفحه 7-165 

مقاله علمی- پژوهشی

1. آینده‌نگاری راهبردی فناوری‌های دفاعی در حوزه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در افق 1420

صفحه 7-34

ابراهیم ایجابی؛ فرهاد درویشی سه تلانی؛ حسین مینایی؛ صفر فضلی؛ عین اله کشاورز


5. تعیین سناریوهای تهدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

صفحه 115-133

ایرج سفلی شاهوردی؛ حمیدرضا امانت؛ سیدمحمد طباطبایی؛ حسین مینایی؛ محمد عباسی