دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 7-135 
تعیین پیشران‌های اصلی دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌الملل

صفحه 7-26

حسین مینایی؛ ابراهیم حاجیانی؛ حسین دهقان؛ فروزنده جعفرزاده‌پور


ماهیت صحنه جنگ ترکیبیِ آینده‌ی احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

صفحه 27-44

علی ستاریخواه؛ امیرهوشنگ خادم دقیق؛ عزیز نصیرزاده؛ سید محمد میرسمیعی


تبیین الزامات بودجه‌ریزی سازمان‌های دفاعی آینده با استفاده از روش دلفی

صفحه 89-107

مصطفی لطفی جلال‌آبادی؛ محمود غلامی کرین؛ حسن امیری؛ سیدعلی موسوی