دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، شهریور 1400، صفحه 7-186 
ارائه مدل راهبردی سرریز فناوری‌های دفاعی به کسب‌وکارهای تجاری

صفحه 121-153

10.22034/dfsr.2021.529131.1489

فروغ فراهانی فر؛ عباس خمسه؛ مهرداد حسینی شکیب؛ رضا حسنوی آتشگاه


تدوین راهبردهای دفاع فرهنگی آجا در مقابله با تهاجم فرهنگی

صفحه 155-186

10.22034/dfsr.2021.534192.1518

مهدی بصیری؛ مهرداد شهسواری؛ فرامرز نصری؛ محمد سید اسماعیلی