مدل‌سازی و حل مسأله تعارض دولت – تروریست با استفاده از بازی دیفرانسیلی

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی گرایش اقتصاد، پژوهشگر پژوهشکده عالی جنگ دافوس آجا

2 پژوهش‌گر پژوهشکده عالی جنگ، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

3 عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا

چکیده

تروریسم یکی از مسائل و مشکلات مهم در سراسر جهان است. گروه‌های تروریستی با استفاده از خشونت یا تهدید به استفاده از خشونت برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک اقدام به عمل می­نماید. بررسی اقدامات تروریستی و نتایج منفی که برای دولت­ها به همراه می­آورد کمک می­کند که عوامل مختلف تاثیرگذار بر روی تصمیم­گیری­های آنها را بهتر مورد بررسی قرار دهیم و گامی در جهت کاهش این وقایع در آینده برداریم. در این مقاله، برای تحلیل رفتار متقابل موجود میان این دو گروه، از نظریه بازی­ها استفاده شده است. باتوجه به بحث پیوستگی زمان در دنیای واقعی، مدل بازی دیفرانسیلی، به کار گرفته شده است تا بوسیله آن مسائل در حال وقوع را به­صورت پیوسته و در طول یک بازه زمانی مدل کرده و نتایج واقعی‌تر را ارائه داد. در این پژوهش ابتدا عوامل تاثیرگذار و اهداف مورد نظر دولت و گروه تروریستی مدل‌سازی شده است. سپس مدل بازی و معادله همیلتون-ژاکوبی-بلمن شرح داده شده است. با انجام این کار، میزان هزینه نظامی و میزان تجهیزات نظامی تعادلی در وضعیت راهبرد مارکفی به­دست می­آید. سرانجام، با استفاده از تحلیل عددی و تخصیص مقادیر منطقی به هرکدام از متغیرهای اثرگذار در تعادل، تحلیلی از نحوه تغییر هزینه‌های تعادلی صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modelling and Solving the Problem of Terrorist-Government Conflict Using Differential Games

نویسندگان [English]

  • Vahid Shadram 1
  • Hamid Bigdeli 2
  • Hamid Hemmat 3
1 Ms.c & researcher in Institute for the Study of War, Army Staff and Command University
2 Researcher in Institute for the Study of War, Army Staff and Command University,Tehran, I.R.Iran.
3 Faculty member of Army Staff and Command University
چکیده [English]

Terrorism, one of the most trouble-causing issues around the world, by spreading violence and threats tries to achieve its political, ideological, and religious objectives. Analyzing terrorist actions and possible consequences assist researchers to deeply investigate how terrorists make decisions to decrease potential expenses. In this research, to analyze the actions which are taken by each group and also the interaction among them, game theory is employed. Due to the paramount importance of the continuity of time in the real world, differential game model is employed so that accurate results are more possible to achieve.
In this research, first, the crucial factors and objectives for both the government and terrorist are modelled. Then the model of the game and Hamilton-Jacobi-Bellman equation are presented. By doing so, military spending and the stock of armaments in equilibrium in Markovian model are analyzed. Finally, the numerical analysis of this model, which shows how they change with respect to these variables, by allotting appropriate amounts to each effective variable in the equilibrium is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Differential Game
  • Terrorism
  • Nash equilibrium
  • Markovian Strategy