الگوی دیدبانی فناوری: فرایند و ساختاری برای رصد تحول‌های فناورانه

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دکترای آینده‌پژوهی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

دنیای فناوری امروزه چنان در حال تغییر است که اطلاع از این تغییرها، هماهنگی و پاسخ مناسب و به موقع به آن­ها، یکی از مهم­ترین دغدغه­های سازمان­های مختلف شده است. در راستای حل این چالش، سازمان­ها نیازمند دیدبانی و رصد تحول‏های فناورانه و اقدام مقتضی برای مواجهه با این تحول‏ها هستند. از این­رو، هدف این پژوهش، ارایه الگوی عمومی دیدبانی شامل فرایند (گام­ها) و ساختار (عناصر، اجزاء و روابط بین  آن­ها) است. در این راستا، پس از بررسی الگو­های مختلف پویش، آگاهی، رصد و دیدبانی فناوری، با تلفیق الگو­های موجود، به روش فرا ترکیب، الگوی عمومی دیدبانی فناوری مشتمل بر عناصر، روابط و فرایندهای اصلی طراحی گردید. در واقع، از آن جا که الگو­های موجود مرتبط با موضوع اطلاع از تحول‏های فناورانه، هر یک به جنبه‏ای از بحث مورد  نظر پرداخته­اند، ارزش افزوده­ی این تحقیق، بهره­گیری از نقاط قوت هر الگو و ارایه‏ی چارچوب اولیه­ای به نسبت کامل با لحاظ تمام عناصر، روابط و گام­ها است. از جمله نقاط قوت این الگو اولیه می­توان به تقسیم فرایند دیدبانی به سه مرحله­ی پیشین، اصلی و پسین و تعیین عناصر، اهداف، زیر ساخت­های اصلی دیدبانی اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Technology Scouting Model: A Process & Structure for Monitoring Technological Changes

نویسندگان [English]

  • Farzane Mir Shahvelayati 1
  • Farhad Nazarizadeh 2
1 Assistant Prof. in institute for humanities and cultural studies
2 PhD in future studies of Defense educational Institute, Ministry for Defense
چکیده [English]

Nowadays, technological world is changing so fast that one of various organizations challenge is about getting informed and responding appropriately to them. In order to manage this challenge, organizations need to scout technological changes. As a result, this paper tries to introduce a generic model including the process (steps) and structure (components and their relations). In this regard, by studying and synthesizing the existing models about technology scanning, intelligence, scouting and monitoring, we try to develop a generic model. For this purpose, meta-synthesis methodology adopted. In order to measure our model reliability, we use the triangulation technique, which its tree angles are: literature review, case study and questionnaires. In fact, as existing models are not comprehensive and discuss just about one or some aspects of the technology scouting, the main value added of this paper is about leveraging positive aspects and strength points of each model in order to introducing a relatively comprehensive framework which includes all the components, relations and steps to do a perfect technology scouting. According to our finding three main variables in technology scouting model are: environmental specifications, organizational characteristics and technology dimensions. In addition, we found that in structural model, there are two main types of technology scouting: scanning and targeting. Deciding about appropriate structure depends to the above-mentioned variables. Finally inspired by technology foresight, we divided technology scouting into three main part: pre scouting, main scouting and post scouting. Each part has its own characteristics and steps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology scouting
  • Environmental Scanning
  • Technology Intelligence
  • technology monitoring