تبیین الزامات بودجه‌ریزی سازمان‌های دفاعی آینده با استفاده از روش دلفی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 89-107

مصطفی لطفی جلال‌آبادی؛ محمود غلامی کرین؛ حسن امیری؛ سیدعلی موسوی


تدوین سناریوهای روابط ایران و ترکیه در افق 1408

دوره 5، شماره 18، آذر 1399، صفحه 7-36

10.22034/dfsr.2021.141522.1441

سیدمهدی نبوی؛ سید حمزه صفوی؛ محمدصادق کوشکی


شناسایی سناریوهای آینده تأمین امنیت رویدادهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 19، اسفند 1399، صفحه 7-29

10.22034/dfsr.2021.141699.1443

مرتضی شعاعی؛ غلامرضا مرادی سیاسر؛ شیوا آزاد فدا؛ احد رضایان قیه باشی


ژرف‌اندیشی در آینده‌نگاری باز: رویکردی جدید برای ساختن آینده

دوره 6، شماره 22، آذر 1400، صفحه 7-36

10.22034/dfsr.2021.536071.1526

رسول رضائی؛ حسام زندحسامی؛ علی محتشمی


آینده مواجهه ایران و آمریکا در دولت بایدن

دوره 7، شماره 24، خرداد 1401، صفحه 7-35

10.22034/dfsr.2022.547894.1571

احسان کیانی؛ ابراهیم حاجیانی


آیندۀ نظم منطقه‌ای خاورمیانه در افق2030

دوره 6، شماره 22، آذر 1400، صفحه 37-67

10.22034/dfsr.2021.138182.1429

فرشید فرهادی؛ محمدرضا هدایتی


تدوین راهبردهای پدافند کالبَدی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 24، خرداد 1401، صفحه 37-54

10.22034/dfsr.2022.551327.1589

عباس روزبهانی؛ حسین شکوهی؛ نیک بخش حبیبی؛ جمال قیم


مفهوم نشانه‌های ضعیف در آینده‌پژوهی

دوره 5، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 39-61

10.22034/dfsr.2020.131749.1411

ابوذر سیفی کلستان؛ عبدالرحیم پدرام


تبیین مهم‌ترین نیروهای پیشران تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410

دوره 5، شماره 16، خرداد 1399، صفحه 63-87

10.22034/dfsr.2020.127467.1389

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی


واکاوی پیشران‌های کلیدی مؤثر بر توسعه چابکی منابع انسانی در سازمان‌های نظامی

دوره 5، شماره 18، آذر 1399، صفحه 63-86

10.22034/dfsr.2021.521717.1459

فرحناز آهنگ؛ حسن غفاری؛ محمد مهدی؛ سمانه محمد پور


کاربرد مسئله بازی ممانعت شبکه دونفره در شناسایی دشمن

دوره 6، شماره 21، شهریور 1400، صفحه 69-83

10.22034/dfsr.2021.527821.1483

حمید بیگدلی؛ مهدی کبیری؛ جواد طیبی


ارائه راهبردهای ارتقاء امید به آینده در بین کارکنان یکی از سازمان‌های نظامی

دوره 5، شماره 19، اسفند 1399، صفحه 79-106

10.22034/dfsr.2021.137741.1427

احمدرضا سنجری؛ ناصر عباس‌زاده؛ بهنام گلشاهی


تدوین راهبردهای لجستیک (آماد و پشتیبانی) عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 24، خرداد 1401، صفحه 83-104

10.22034/dfsr.2022.550231.1583

پرویز ضیغمی نژاد؛ رضا روشنی؛ غلام‌رضا طحانی؛ ایرج فروزان؛ ابراهیم ایجابی