تصویر پردازی سناریو مبنا با هدف بهبود عملکرد نظام مدیریت بحران در شهر تهران در افق 1410

دوره 3، شماره 8، خرداد 1397، صفحه 73-105

آرمین فیروزپور؛ علی اصغر پور عزت؛ غزاله طاهری عطار؛ غلامرضا کاظمیان


پیش‌بینی تجربی وضعیت رقابت تسلیحاتی بین ایران و عربستان در افق 2040

دوره 2، شماره 7، اسفند 1396، صفحه 77-102

ابوالقاسم گل خندان؛ سمیه صحرائی


تهدیدات امنیتی شمال اقیانوس هند و آینده تجارت دریایی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 10، آذر 1397، صفحه 77-102

حسین مینایی؛ هومن صباغ پور؛ محمدحسین حجتی نیا


مدل سازی نرم تصویر ارتش آینده بر اساس رویکرد ساختاری تفسیری

دوره 2، شماره 5، شهریور 1396، صفحه 83-110

عبداله وثوقی نیری؛ علی اصغر پور عزت؛ داود آقا محمدی؛ مجتبی امیری


ارائه الگوی آماد و پشتیبانی متناسب با نوع و ماهیت تهدید‌های آینده

دوره 4، شماره 12، خرداد 1398، صفحه 83-108

10.22034/dfsr.2019.36257

امید ویسی؛ جعفر حیدری؛ جعفر رزمی؛ مهرداد شهسواری


ارائه الگوی فرهنگ تحول‌گرا در نیروهای مسلح ج.ا.ا بر مبنای بیانات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)

دوره 3، شماره 9، شهریور 1397، صفحه 85-110

ناصر عسگری؛ مهدی خیراندیش؛ صمد بارانی؛ مصطفی لطفی جلال آبادی


تبیین عوامل و پیشران های کلیدی آینده یمن تا سال1406

دوره 2، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 87-107

امید وقوفی؛ علی اصغر قاسمی؛ ابراهیم حاجیانی


نقش فناوری‌های آینده در همگرایی و ارتقای توان نظامی بومی

دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 93-115

حمید کریمی؛ علیرضا عین القضاتی


شبیه‌سازی کشف و شناسایی اهداف پرنده در سامانه‌های فرماندهی و کنترل با بهره‌گیری از نظریه فازی

دوره 3، شماره 11، اسفند 1397، صفحه 99-117

محمدرضا مهرگان؛ محمدرضا خراشادی زاده؛ محمدتقی پرتوی


طراحی مدل ریاضی برای پیش‌بینی مکان بهینه مراکز آمادی در شرایط جنگ‌های آینده

دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 45-64

ناصر شهلائی؛ محسن مرادیان؛ احمد لطفی؛ فرهاد هادی‌نژاد


ارائه چارچوبی برای مطالعه شگفتی‌سازهای نظامی- دفاعی پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 7، اسفند 1396، صفحه 103-128

احد رضایان قیه باشی؛ علی اصغر پور عزت؛ بهرام سرمست


سناریوهای پیش‌روی بانک‌ها و نهاد‌های مالی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحریم‌های نظام بانکی

دوره 3، شماره 8، خرداد 1397، صفحه 107-140

مهدی قلیزاده زاوشتی؛ صفر فضلی؛ عین الله کشاورز ترک؛ اصغر ابن الرسول