تحلیل روندهای آینده فناوری‌های دفاعی در افق ده ساله

دوره 6، شماره 23، اسفند 1400، صفحه 37-57

10.22034/dfsr.2022.530777.1497

غلامرضا گودرزی؛ محمدمهدی اجلالی


الگوی دیدبانی فناوری: فرایند و ساختاری برای رصد تحول‌های فناورانه

دوره 4، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 41-68

10.22034/dfsr.2019.36542

فرزانه میرشاه ولایتی؛ فرهاد نظری زاده


ماهیت صحنه جنگ ترکیبیِ آینده‌ی احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران در افق 1404

دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 27-44

علی ستاریخواه؛ امیرهوشنگ خادم دقیق؛ عزیز نصیرزاده؛ سید محمد میرسمیعی


آینده پژوهی بحران یمن بر پایه سناریو نویسی

دوره 3، شماره 8، خرداد 1397، صفحه 51-71

جواد علی پور؛ سجاد قیطاسی؛ مهدی دارابی


طراحی ماتریس جذابیت مداخله (مطالعه موردی: تحلیل بازیگران مداخله‌گر در سوریه)

دوره 2، شماره 7، اسفند 1396، صفحه 55-75

محمد امین قلم بر؛ سید محمد مقیمی؛ سید محمود حسینی؛ فاطمه ثقفی


ارائه چارچوب آینده‌نگاری شرکتی مبتنی بر سناریوپردازی در راستای ارتقای مدیریت نوآوری (مورد مطالعه: صنایع هوا و فضا)

دوره 2، شماره 5، شهریور 1396، صفحه 57-82

محسن کشاورزترک؛ سید محمد مقیمی؛ محمد ابویی اردکان؛ محمد رحیم عیوضی


بررسی قدرت پدافند سایبری نیروهای مسلح با روش برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو

دوره 6، شماره 20، خرداد 1400، صفحه 59-81

10.22034/dfsr.2021.523928.1464

مجتبی رمضان زاده؛ مجید غیوری ثالث؛ علی‌محمد احمدوند؛ محسن آقایی؛ ابراهیم نظری فرخی


الگوی فرماندهی و کنترل هوایی در جنگ‌های آینده

دوره 4، شماره 14، آذر 1398، صفحه 61-86

10.22034/dfsr.2019.37986

محسن حیدریان؛ امیر هوشنگ خادم دقیق


طراحی الگوی کارآفرینی راهبردی در حوزه دفاع مقدس با رویکرد آینده پژوهی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 63-86

عین الله کشاورز ترک؛ احسان شفیع زاده؛ هادی نهادی