دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی- پژوهشی

واکاوی تهدیدات امنیتی شبکه‌های رایانه‌ای سازمان‌ها با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعه موردی ستاد فرماندهی نیروی پدافند هوایی آجا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

10.22034/dfsr.2022.550053.1581

ابراهیم ایجابی؛ خلیل کولیوند


طراحی الگوی ارتقاء مشارکت نیروهای چهارگانه آجا در خط‌مشی‌های دفاعی آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22034/dfsr.2022.558253.1627

احدالله انگزی قدس؛ حسن گیوریان؛ کرم اله دانش فرد


شناسایی و اعتبارسنجی پیشران‌های جذب و گزینش حداکثری نخبگان در دانشگاه‌های نیروهای مسلح

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1401

10.22034/dfsr.2022.556118.1612

امید اردلان؛ سیدپرهام پورصفوی؛ معصومه حیدری