تعیین پیشران‌های اصلی دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌الملل

دوره 1، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 7-26

حسین مینایی؛ ابراهیم حاجیانی؛ حسین دهقان؛ فروزنده جعفرزاده‌پور


مدل مناسب آماد و پشتیبانی در فرماندهی مشترک منطقه‌ای در فضای نبرد آینده

دوره 1، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 7-34

ناصر شهلایی؛ علیرضا نادری؛ جمال قیم؛ فریدون اکبرپور؛ علی صفر ذوالفقاری؛ سیامک قادری


آینده‌نگاری فناوری‌های رزم زمینی در جنگ آینده

دوره 2، شماره 4، خرداد 1396، صفحه 7-33

حسین ولی‌وند زمانی؛ حسین مینایی


روند پژوهی تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 8، خرداد 1397، صفحه 7-28

حسین مینایی؛ فرهاد هادی‌نژاد


شبیه‌سازی نبرد با استفاده از شبکه‌های عصبی زمان پیوسته

دوره 3، شماره 10، آذر 1397، صفحه 7-19

محمد مقدس؛ حمید بیگدلی


ارائه مدل جامع برنامه‌ریزی سناریویی با رویکرد پیش‌نگری

دوره 4، شماره 12، خرداد 1398، صفحه 7-37

10.22034/dfsr.2019.36254

محمدرضا نصیری؛ محمدسعید جبل عاملی؛ علیرضا علی احمدی


آینده‌نگاری راهبردی فناوری‌های دفاعی در حوزه پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در افق 1420

دوره 4، شماره 14، آذر 1398، صفحه 7-34

10.22034/dfsr.2019.37983

ابراهیم ایجابی؛ فرهاد درویشی سه تلانی؛ حسین مینایی؛ صفر فضلی؛ عین اله کشاورز


توسعه مدل آینده‌نگاری مبتنی بر رویکرد فراتلفیق

دوره 4، شماره 15، اسفند 1398، صفحه 7-34

10.22034/dfsr.2020.38887

حامد امینی؛ محمدسعید جبل عاملی


سناریوهای آینده سیستم‌های داده شهروند در افق 1410 و امنیت ملی

دوره 6، شماره 23، اسفند 1400، صفحه 7-36

10.22034/dfsr.2021.535606.1524

عبدالرحیم پدرام؛ محمدهادی قاسمی


راهبردهای قدرت‌آفرین جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس

دوره 8، شماره 29، شهریور 1402، صفحه 7-40

10.22034/dfsr.2023.1990556.1685

نادر جوانی؛ فتح الله کلانتری؛ ابراهیم ایجابی؛ علی ایمانی


سناریونگاری به روش GBN (مطالعه موردی: اقدام نظامی عربستان علیه ایران)

دوره 3، شماره 10، آذر 1397، صفحه 21-51

هادی تاجیک؛ احسان کیانی؛ سعید ساسانیان؛ مهدی روحی


توانمندی‌ آینده‌پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان و فرآیند آموزش ضمن خدمت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 11، اسفند 1397، صفحه 29-48

علیرضا نریمانی؛ عصمت مسعودی ندوشن؛ نیره شاه محمدی


تحلیل بازیگران نظامی جنگ زمینی احتمالی آینده علیه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: منطقه شرق و جنوب شرق کشور)

دوره 2، شماره 7، اسفند 1396، صفحه 31-54

سیدعلیرضا قاضی میرسعید؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ حسین ولی وند زمانی؛ سید اصغر جعفری؛ ابوالفضل باقری