تعداد مقالات: 78
1. تعیین پیشران‌های اصلی دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایران در سطوح منطقه‌ای و بین‌الملل

دوره 1، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 7-26

حسین مینایی؛ ابراهیم حاجیانی؛ حسین دهقان؛ فروزنده جعفرزاده‌پور


3. مدل مناسب آماد و پشتیبانی در فرماندهی مشترک منطقه‌ای در فضای نبرد آینده

دوره 1، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 7-34

ناصر شهلایی؛ علیرضا نادری؛ جمال قیم؛ فریدون اکبرپور؛ علی صفر ذوالفقاری؛ سیامک قادری


4. آینده‌نگاری فناوری‌های رزم زمینی در جنگ آینده

دوره 2، شماره 4، بهار 1396، صفحه 7-33

حسین ولی‌وند زمانی؛ حسین مینایی


8. روند پژوهی تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 8، بهار 1397، صفحه 7-28

حسین مینایی؛ فرهاد هادی‌نژاد


10. شبیه‌سازی نبرد با استفاده از شبکه‌های عصبی زمان پیوسته

دوره 3، شماره 10، پاییز 1397، صفحه 7-19

محمد مقدس؛ حمید بیگدلی


12. ارائه مدل جامع برنامه‌ریزی سناریویی با رویکرد پیش‌نگری

دوره 4، شماره 12، بهار 1398، صفحه 7-37

محمدرضا نصیری؛ محمدسعید جبل عاملی؛ علیرضا علی احمدی


19. تحلیل بازیگران نظامی جنگ زمینی احتمالی آینده علیه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی: منطقه شرق و جنوب شرق کشور)

دوره 2، شماره 7، زمستان 1396، صفحه 31-54

سیدعلیرضا قاضی میرسعید؛ حمیدرضا فرتوک زاده؛ حسین ولی وند زمانی؛ سید اصغر جعفری؛ ابوالفضل باقری


22. سناریونگاری به روش GBN (مطالعه موردی: اقدام نظامی عربستان علیه ایران)

دوره 3، شماره 10، پاییز 1397، صفحه 21-51

هادی تاجیک؛ احسان کیانی؛ سعید ساسانیان؛ مهدی روحی


23. توانمندی‌ آینده‌پژوهی مبتنی بر مدیریت زمان و فرآیند آموزش ضمن خدمت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 11، زمستان 1397، صفحه 29-48

علیرضا نریمانی؛ عصمت مسعودی ندوشن؛ نیره شاه محمدی


24. آینده پژوهی در پهپاد کوادروتور به کمک کنترل فازی و ازدحام ذرات

دوره 4، شماره 12، بهار 1398، صفحه 39-68

علی ایوبی؛ حمید رضا غفاری


25. الگوی دیدبانی فناوری: فرایند و ساختاری برای رصد تحول‌های فناورانه

دوره 4، شماره 13، تابستان 1398، صفحه 37-60

فرزانه میرشاه ولایتی؛ فرهاد نظری زاده