کلیدواژه‌ها = لجستیک نظامی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه نقش لجستیک نظامی در مدیریت بحران‌های زیستی ویروسی آینده

دوره 6، شماره 21، تابستان 1400، صفحه 83-114

10.22034/dfsr.2021.526181.1478

حمید آروند؛ امید ویسی؛ محمد امین آیینی؛ علی پورعلی