کلیدواژه‌ها = ارزیابی تهدید
تعداد مقالات: 1
1. الگوی ارزیابی تهدیدات هوشمند آینده به روش تحلیل کالبدی تهدید

دوره 3، شماره 10، پاییز 1397، صفحه 121-147

ذکریا کاظم پور؛ محسن بهرامی