کلیدواژه‌ها = پدافند زمینی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مسئله بازی ممانعت شبکه دونفره در شناسایی دشمن

دوره 6، شماره 21، تابستان 1400، صفحه 59-81

10.22034/dfsr.2021.527821.1483

حمید بیگدلی؛ مهدی کبیری؛ جواد طیبی