کلیدواژه‌ها = لجستیک
تدوین راهبردهای لجستیک (آماد و پشتیبانی) عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 24، خرداد 1401، صفحه 81-107

10.22034/dfsr.2022.550231.1583

پرویز ضیغمی نژاد؛ رضا روشنی؛ غلام‌رضا طحانی؛ ایرج فروزان؛ ابراهیم ایجابی


ارائه الگوی آماد و پشتیبانی متناسب با نوع و ماهیت تهدید‌های آینده

دوره 4، شماره 12، خرداد 1398، صفحه 83-108

10.22034/dfsr.2019.36257

امید ویسی؛ جعفر حیدری؛ جعفر رزمی؛ مهرداد شهسواری