کلیدواژه‌ها = راهبرد
راهبردهای قدرت‌آفرین جمهوری اسلامی ایران در خلیج‌فارس

دوره 8، شماره 29، شهریور 1402، صفحه 7-40

10.22034/dfsr.2023.1990556.1685

نادر جوانی؛ فتح الله کلانتری؛ ابراهیم ایجابی؛ علی ایمانی


راهبردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات نظامی آمریکا

دوره 8، شماره 29، شهریور 1402، صفحه 41-72

10.22034/dfsr.2023.562184.1647

عادل فرزانه؛ خسرو بوالحسنی؛ علی‌اصغر بیک بیلندی؛ غلامرضا نصیرپور؛ حسین فیاضی؛ علی حیدر زارعی؛ مهدی صباغی


تدوین راهبردهای پدافند کالبَدی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 24، خرداد 1401، صفحه 31-60

10.22034/dfsr.2022.551327.1589

عباس روزبهانی؛ حسین شکوهی؛ نیک بخش حبیبی؛ جمال قیم


تدوین راهبردهای لجستیک (آماد و پشتیبانی) عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 24، خرداد 1401، صفحه 81-107

10.22034/dfsr.2022.550231.1583

پرویز ضیغمی نژاد؛ رضا روشنی؛ غلام‌رضا طحانی؛ ایرج فروزان؛ ابراهیم ایجابی


راهبردهای اجرای عملیات مشترک در ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 22، آذر 1400، صفحه 157-180

10.22034/dfsr.2021.526799.1481

فتح الله کلانتری؛ عبدالعلی پورشاسب


تدوین راهبردهای دفاع فرهنگی آجا در مقابله با تهاجم فرهنگی

دوره 6، شماره 21، شهریور 1400، صفحه 155-186

10.22034/dfsr.2021.534192.1518

مهدی بصیری؛ مهرداد شهسواری؛ فرامرز نصری؛ محمد سید اسماعیلی


شناسایی و اولویت‌بندی نوع تهدیدات در صحنه جنگ‌های آینده با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS

دوره 3، شماره 9، شهریور 1397، صفحه 137-158

علی طاهری هشی؛ حبیب اله دهقان؛ علیرضا نادری


روند پژوهی تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 8، خرداد 1397، صفحه 7-28

حسین مینایی؛ فرهاد هادی‌نژاد