کلیدواژه‌ها = راهبرد
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی و اولویت‌بندی نوع تهدیدات در صحنه جنگ‌های آینده با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS

دوره 3، شماره 9، تابستان 1397، صفحه 137-158

علی طاهری هشی؛ حبیب اله دهقان؛ علیرضا نادری


2. روند پژوهی تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 8، بهار 1397، صفحه 7-28

حسین مینایی؛ فرهاد هادی‌نژاد