کلیدواژه‌ها = راهبرد
تدوین راهبردهای پدافند کالبَدی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 24، خرداد 1401، صفحه 31-60

10.22034/dfsr.2022.551327.1589

عباس روزبهانی؛ حسین شکوهی؛ نیک بخش حبیبی؛ جمال قیم


تدوین راهبردهای لجستیک (آماد و پشتیبانی) عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 24، خرداد 1401، صفحه 81-107

10.22034/dfsr.2022.550231.1583

پرویز ضیغمی نژاد؛ رضا روشنی؛ غلام‌رضا طحانی؛ ایرج فروزان؛ ابراهیم ایجابی


راهبردهای اجرای عملیات مشترک در ارتش جمهوری اسلامی ایران

دوره 6، شماره 22، آذر 1400، صفحه 157-180

10.22034/dfsr.2021.526799.1481

فتح الله کلانتری؛ عبدالعلی پورشاسب


تدوین راهبردهای دفاع فرهنگی آجا در مقابله با تهاجم فرهنگی

دوره 6، شماره 21، شهریور 1400، صفحه 155-186

10.22034/dfsr.2021.534192.1518

مهدی بصیری؛ مهرداد شهسواری؛ فرامرز نصری؛ محمد سید اسماعیلی


شناسایی و اولویت‌بندی نوع تهدیدات در صحنه جنگ‌های آینده با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS

دوره 3، شماره 9، شهریور 1397، صفحه 137-158

علی طاهری هشی؛ حبیب اله دهقان؛ علیرضا نادری


روند پژوهی تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 8، خرداد 1397، صفحه 7-28

حسین مینایی؛ فرهاد هادی‌نژاد