کلیدواژه‌ها = سرمایه‌های انسانی
تعداد مقالات: 1
1. سناریوهای محتمل عملیات روانی علیه سرمایه‌های انسانی آجا

دوره 6، شماره 22، پاییز 1400، صفحه 117-138

10.22034/dfsr.2021.136604.1422

علی فرهادی؛ مجید یوسفی؛ محمود شیخ حسنی