کلیدواژه‌ها = تهدیدات
تعداد مقالات: 3
1. تعیین سناریوهای تهدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 14، پاییز 1398، صفحه 115-133

10.22034/dfsr.2019.37988

ایرج سفلی شاهوردی؛ حمیدرضا امانت؛ سیدمحمد طباطبایی؛ حسین مینایی؛ محمد عباسی


2. شناسایی و اولویت‌بندی نوع تهدیدات در صحنه جنگ‌های آینده با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS

دوره 3، شماره 9، تابستان 1397، صفحه 137-158

علی طاهری هشی؛ حبیب اله دهقان؛ علیرضا نادری