کلیدواژه‌ها = سناریو
ترتیبات امنیتی ناظر بر قفقاز جنوبی (فرصت‌ها و چالش‌های آینده)

دوره 8، شماره 28، خرداد 1402، صفحه 57-89

10.22034/dfsr.2023.1987369.1673

عباس جعفری نیا؛ ذکریا کاظم پور؛ سعید مددی


سناریوهای محتمل عملیات روانی علیه سرمایه‌های انسانی آجا

دوره 6، شماره 22، آذر 1400، صفحه 131-156

10.22034/dfsr.2021.136604.1422

علی فرهادی؛ مجید یوسفی؛ محمود شیخ حسنی


بررسی قدرت پدافند سایبری نیروهای مسلح با روش برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو

دوره 6، شماره 20، خرداد 1400، صفحه 59-81

10.22034/dfsr.2021.523928.1464

مجتبی رمضان زاده؛ مجید غیوری ثالث؛ علی‌محمد احمدوند؛ محسن آقایی؛ ابراهیم نظری فرخی