کلیدواژه‌ها = سناریو
سناریوهای محتمل عملیات روانی علیه سرمایه‌های انسانی آجا

دوره 6، شماره 22، آذر 1400، صفحه 131-156

10.22034/dfsr.2021.136604.1422

علی فرهادی؛ مجید یوسفی؛ محمود شیخ حسنی


بررسی قدرت پدافند سایبری نیروهای مسلح با روش برنامه‌ریزی مبتنی بر سناریو

دوره 6، شماره 20، خرداد 1400، صفحه 59-81

10.22034/dfsr.2021.523928.1464

مجتبی رمضان زاده؛ مجید غیوری ثالث؛ علی‌محمد احمدوند؛ محسن آقایی؛ ابراهیم نظری فرخی