کلیدواژه‌ها = تهدید
تعداد مقالات: 4
1. تعیین سناریوهای تهدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 14، پاییز 1398، صفحه 115-133

10.22034/dfsr.2019.37988

ایرج سفلی شاهوردی؛ حمیدرضا امانت؛ سیدمحمد طباطبایی؛ حسین مینایی؛ محمد عباسی


2. تهدیدات امنیتی شمال اقیانوس هند و آینده تجارت دریایی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 10، پاییز 1397، صفحه 77-102

حسین مینایی؛ هومن صباغ پور؛ محمدحسین حجتی نیا


3. الگوی ارزیابی تهدیدات هوشمند آینده به روش تحلیل کالبدی تهدید

دوره 3، شماره 10، پاییز 1397، صفحه 121-147

ذکریا کاظم پور؛ محسن بهرامی


4. روند پژوهی تهدیدهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 8، بهار 1397، صفحه 7-28

حسین مینایی؛ فرهاد هادی‌نژاد