کلیدواژه‌ها = مدل آینده‌نگاری
تعداد مقالات: 1
1. توسعه مدل آینده‌نگاری مبتنی بر رویکرد فراتلفیق

دوره 4، شماره 15، زمستان 1398، صفحه 7-34

10.22034/dfsr.2020.38887

حامد امینی؛ محمدسعید جبل عاملی