کلیدواژه‌ها = آینده ‌پژوهی
ارایه چارچوب تحلیل موضوعات ژئوپلتیک دفاعی مبتنی بر آینده‌نگاری راهبردی

دوره 6، شماره 20، خرداد 1400، صفحه 115-136

10.22034/dfsr.2021.128981.1396

محمد یوسفی خرایم؛ اشکان یوسفی؛ حاکم قاسمی؛ فرهاد درویشی سه تلانی


تعیین سناریوهای تهدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 14، آذر 1398، صفحه 115-133

10.22034/dfsr.2019.37988

ایرج سفلی شاهوردی؛ حمیدرضا امانت؛ سیدمحمد طباطبایی؛ حسین مینایی؛ محمد عباسی