کلیدواژه‌ها = راهبرد مارکفی
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌سازی و حل مسأله تعارض دولت – تروریست با استفاده از بازی دیفرانسیلی

دوره 4، شماره 13، تابستان 1398، صفحه 61-86

وحید شادرام؛ حمید بیگدلی؛ حمید همت