کلیدواژه‌ها = تعادل نش
تعداد مقالات: 2
1. شبیه‌سازی یک مذاکره بین‌ دو کشور به کمک نظریه بازی‌ها و حل موضوع تصمیم‌گیری

دوره 6، شماره 21، تابستان 1400، صفحه 33-57

10.22034/dfsr.2021.529465.1491

سعدون محمودی نبی کندی؛ اکبر زارع چاوشی


2. مدل‌سازی و حل مسأله تعارض دولت – تروریست با استفاده از بازی دیفرانسیلی

دوره 4، شماره 13، تابستان 1398، صفحه 69-88

10.22034/dfsr.2019.36543

وحید شادرام؛ حمید بیگدلی؛ حمید همت