کلیدواژه‌ها = ایران
تدوین استراتژی‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران برای المپیک 2024

دوره 7، شماره 26، آذر 1401، صفحه 139-173

10.22034/dfsr.2022.552023.1591

رضا شربت زاده؛ مهدی نادری نسب؛ ابراهیم علیدوست؛ رضا جهان‌فر


آینده مواجهه ایران و آمریکا در دولت بایدن

دوره 7، شماره 24، خرداد 1401، صفحه 7-29

10.22034/dfsr.2022.547894.1571

احسان کیانی؛ ابراهیم حاجیانی


تدوین سناریوهای روابط ایران و ترکیه در افق 1408

دوره 5، شماره 18، آذر 1399، صفحه 7-36

10.22034/dfsr.2021.141522.1441

سیدمهدی نبوی؛ سید حمزه صفوی؛ محمدصادق کوشکی


تبیین مهم‌ترین نیروهای پیشران تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410

دوره 5، شماره 16، خرداد 1399، صفحه 63-87

10.22034/dfsr.2020.127467.1389

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی


سناریونگاری به روش GBN (مطالعه موردی: اقدام نظامی عربستان علیه ایران)

دوره 3، شماره 10، آذر 1397، صفحه 21-51

هادی تاجیک؛ احسان کیانی؛ سعید ساسانیان؛ مهدی روحی


پیش‌بینی تجربی وضعیت رقابت تسلیحاتی بین ایران و عربستان در افق 2040

دوره 2، شماره 7، اسفند 1396، صفحه 77-102

ابوالقاسم گل خندان؛ سمیه صحرائی