کلیدواژه‌ها = بازدارندگی همه‌جانبه دفاعی ج.ا.ا
نقش فناوری‌های آینده در همگرایی و ارتقای توان نظامی بومی

دوره 1، شماره 2، آذر 1395، صفحه 93-115

حمید کریمی؛ علیرضا عین القضاتی