نویسنده = �������� �������� ��������
تهدیدات امنیتی شمال اقیانوس هند و آینده تجارت دریایی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 10، آذر 1397، صفحه 77-102

حسین مینایی؛ هومن صباغ پور؛ محمدحسین حجتی نیا