نویسنده = �������������� ��������
آینده پژوهی بحران یمن بر پایه سناریو نویسی

دوره 3، شماره 8، خرداد 1397، صفحه 51-71

جواد علی پور؛ سجاد قیطاسی؛ مهدی دارابی