نویسنده = مهدی دارابی
تعداد مقالات: 1
1. آینده پژوهی بحران یمن بر پایه سناریو نویسی

دوره 3، شماره 8، بهار 1397، صفحه 51-71

جواد علی پور؛ سجاد قیطاسی؛ مهدی دارابی