نویسنده = �������������� ��������
کاربرد مسئله بازی ممانعت شبکه دونفره در شناسایی دشمن

دوره 6، شماره 21، شهریور 1400، صفحه 69-83

10.22034/dfsr.2021.527821.1483

حمید بیگدلی؛ مهدی کبیری؛ جواد طیبی


شبیه‌سازی نبرد با استفاده از شبکه‌های عصبی زمان پیوسته

دوره 3، شماره 10، آذر 1397، صفحه 7-19

محمد مقدس؛ حمید بیگدلی