نویسنده = حمید بیگدلی
تعداد مقالات: 6
1. کاربرد مسئله بازی ممانعت شبکه دونفره در شناسایی دشمن

دوره 6، شماره 21، تابستان 1400، صفحه 59-81

10.22034/dfsr.2021.527821.1483

حمید بیگدلی؛ مهدی کبیری؛ جواد طیبی


3. مدل‌سازی و حل مسأله تعارض دولت – تروریست با استفاده از بازی دیفرانسیلی

دوره 4، شماره 13، تابستان 1398، صفحه 69-88

10.22034/dfsr.2019.36543

وحید شادرام؛ حمید بیگدلی؛ حمید همت


4. شبیه‌سازی نبرد با استفاده از شبکه‌های عصبی زمان پیوسته

دوره 3، شماره 10، پاییز 1397، صفحه 7-19

محمد مقدس؛ حمید بیگدلی