نویسنده = حمید بیگدلی
تعداد مقالات: 4
1. مدل‌سازی و حل مسأله تعارض دولت – تروریست با استفاده از بازی دیفرانسیلی

دوره 4، شماره 13، تابستان 1398، صفحه 61-86

وحید شادرام؛ حمید بیگدلی؛ حمید همت


2. شبیه‌سازی نبرد با استفاده از شبکه‌های عصبی زمان پیوسته

دوره 3، شماره 10، پاییز 1397، صفحه 7-19

محمد مقدس؛ حمید بیگدلی