نویسنده = سید عباس ابراهیمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط قابلیت‌های فرماندهی آینده با فرآیندهای منابع انسانی به روش تحلیل همبستگی کانونی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1396، صفحه 87-110

حسن امیری؛ حسین دامغانیان؛ سید عباس ابراهیمی