نویسنده = سید عباس ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و رتبه‌بندی فناوری‌های اطلاعاتی نوظهور در بخش دفاعی- نظامی

دوره 5، شماره 17، تابستان 1399، صفحه 143-171

10.22034/dfsr.2020.128668.1395

اصغر محمدی فاتح؛ سید عباس ابراهیمی


2. بررسی ارتباط قابلیت‌های فرماندهی آینده با فرآیندهای منابع انسانی به روش تحلیل همبستگی کانونی

دوره 2، شماره 6، پاییز 1396، صفحه 87-110

حسن امیری؛ حسین دامغانیان؛ سید عباس ابراهیمی