نویسنده = احسان شفیع زاده
طراحی الگوی کارآفرینی راهبردی در حوزه دفاع مقدس با رویکرد آینده پژوهی

دوره 1، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 63-86

عین الله کشاورز ترک؛ احسان شفیع زاده؛ هادی نهادی