نویسنده = عبدالرحیم پدرام
سناریوهای آینده سیستم‌های داده شهروند در افق 1410 و امنیت ملی

دوره 6، شماره 23، اسفند 1400، صفحه 7-36

10.22034/dfsr.2021.535606.1524

عبدالرحیم پدرام؛ محمدهادی قاسمی


مفهوم نشانه‌های ضعیف در آینده‌پژوهی

دوره 5، شماره 17، شهریور 1399، صفحه 39-61

10.22034/dfsr.2020.131749.1411

ابوذر سیفی کلستان؛ عبدالرحیم پدرام


آینده ‏پژوهی درحوزة محصولات ضد پهپاد با استفاده از اولویت‏ گذاری پابرجا

دوره 3، شماره 11، اسفند 1397، صفحه 143-164

عبدالرحیم پدرام؛ مهدی احمدیان؛ یوسف امیرمزلقانی