نویسنده = ابراهیم حاجیانی
تعداد مقالات: 3
2. تبیین عوامل و پیشران های کلیدی آینده یمن تا سال1406

دوره 2، شماره 4، بهار 1396، صفحه 87-107

امید وقوفی؛ علی اصغر قاسمی؛ ابراهیم حاجیانی