نویسنده = �������������� ��������������
تحلیل روندهای آینده فناوری‌های دفاعی در افق ده ساله

دوره 6، شماره 23، اسفند 1400، صفحه 37-57

10.22034/dfsr.2022.530777.1497

غلامرضا گودرزی؛ محمدمهدی اجلالی